PDA

View Full Version : SOLD/CLOSED Cho con bú hơn sáu tháng, trẻ nhận thức tốt hơnpoiykiohs159
06-11-2014, 04:14 AM
Nghiên cứu mới nhất về việc nuôi con bằng sữa mẹ (http://mattroibetho.vn/vi/nuoi-con-bang-sua-me.nl49.bic) cho thấy cho bé bú hơn sáu tháng, sự phát triển về nhận thức, ngôn ngữ và cơ động đạt điểm cao nhất.

Những nghiên cứu trước đó gắn liền việc cho con bú với tư duy và kỹ năng nhớ tốt hơn. Nhưng điều đó liên quan như thế nào tới kỹ năng ngôn ngữ và vận động cũng như phối hợp chưa được rơ ràng. Nghiên cứu mới, từ Hy Lạp, không chứng minh nuôi con bằng sữa mẹ là hậu quả của phát triển tốt hơn, nhưng là một mối liên kết mạnh, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu, theo Reuters, do TS Leda Chatzi, đại học Crete và các đồng sự sử dụng dữ liệu từ một theo dơi dài hạn 540 bà mẹ và con họ. Khi trẻ được chín tháng tuổi, các nhà nghiên cứu đă hỏi các bà mẹ họ cho con bú khi nào và trong bao lâu. Họ cập nhật số liệu khi đứa bé 18 tháng tuổi. Các nhà tâm lư học cũng thử năng lực nhận thức của bé, kỹ năng nói và sự phát triển vận động vào cùng thời gian.