PDA

View Full Version : Wiring For SaleBoomBoxStereo
08-18-2012, 04:31 PM
Item(s) for Sale:

StreetWires 8 gauge wiring + fuse


Item(s) Description/Condition:

- 4 feet of 8-gauge brown ground cable with ring terminal
- 13 feet of 8-gauge red power cable with ring terminal
- AFS in-line fuse holder with 60-amp AFS fuse

*the black on the wiring is just electrical tape residue. i'm taking it off as soon as i click "Submit New Thread"


Price:

$15, but name a price, i'm happy to work with you. please be fair


Shipping and Miscellaneous Item Information:

The price we decide on includes shipping


Item Pictures:

http://i133.photobucket.com/albums/q58/calhoun_bucket/download-9-2.jpg

http://i133.photobucket.com/albums/q58/calhoun_bucket/download-7-1.jpg

http://i133.photobucket.com/albums/q58/calhoun_bucket/download-8-2.jpg

(List pictures in this section, 1st picture should be your username/date if you have less than 10 positive feedbacks with the i-Trader system or less than 10 references that you have sold to in the past. (These must be listed in your signature, or a link provided to a feedback thread listing these references)).

BoomBoxStereo
08-20-2012, 05:25 PM
bump

SplAffair
08-20-2012, 05:41 PM
you need to post a base price...

BoomBoxStereo
08-22-2012, 10:05 AM
bump

BoomBoxStereo
05-21-2013, 03:10 PM
bump!!!!

gvtgtkM
05-21-2013, 04:21 PM
Lâu rồi không thơ thẩn, thấy bài này hay và đang hót, nên tặng các bác đọc cho vui nhé.

Đầu đường Xây dựng bơm xe.
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen.
Ngoại thương mời khách ăn kem.
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.

Ngân hàng ngồi dập đô la.
In giấy vàng mă, sống qua từng ngày.
Sư phạm trước tính làm thầy.
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô...

Chúc mọi người vui vẻ và đừng quên post những bài ư nghĩa nhé.

BoomBoxStereo
05-24-2013, 10:36 AM
^ gtfo you shmo.